فرم های ثبت نام

قابل توجه مسوولین فنی کلیه مهدها:

با سلام

با توجه به شروع ثبت نامها و لزوم تکمیل فرمهای ثبت نام مورد تایید این اداره و  نیز لزوم اطلاع والدین از شرایط پرداخت هزینه ها موکدا یاداور می گردد نسبت به تهیه فرمهای مالی ثبت نام از این اداره  اتاق 5 ( واحد تایپ و تکثیر ) اقدام نمایید.لازم به ذکر مهدهای کودکی که فرم پذیرش کودک ندارند می توانند از فرم پیش بینی شده در اتاق 5 استفاده نمایند.

/ 0 نظر / 4 بازدید