دوره آموزشی اسکواش

مدیر محترم مهد کودک / روستا مهد

با سلام  پیرو تفاهم نامه منعقده بین اداره کل بهزیستی و اداره کل  ورزش  دوره آموزشی اسکواش جهت مربیان مهدهای کودک برگزار می شود. لذا شایسته است در صورت تمایل تا تاریخ 25/17/92 نسبت به اعلام مربی متقاضی شرکت در دوره اقدام نمایید. بدیهی است در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد مربیاندوره برگزار می گردد.

/ 0 نظر / 4 بازدید