چک لیست آتش نشانی

مدیران و موسسین محترم

با سلام

با توجه به بازدید های آتش نشانی و لزوم اخذ تاییدیه , چک لیست مورد تایید به پیوست ارسال می گردد. ضروری است مهدهایی که تا کنون نسبت به اخذ تاییدیه -دارای تاریخ معتبر - اقدام نکرده اند به این اداره مراجعه نمایند. لازم به ذکر است قبل از هر گونه ایجاد تغییرات در ساختمان و تامین ایتم های چک لیست با دریافت نامه از این اداره به سازمان آتش نشانی مراجعه نمایید.

/ 0 نظر / 4 بازدید