بیمه حوادث و مسوولیت کودکان و پرسنل

مهد کودک خصوصی شهری / روستایی

با سلام

جهت واریز بیمه حوادث و مسوولیت کودکان و پرسنا جهت هر کودک و هر پرسنل مبلغ 18800 ریال به حساب 0102253978005 نزد بانک صادرات بنام شرکت بیمه معلم  واریز نمایید . مبنای پرداخت ف ظرفیت یا تعداد پذیرش شده هر کدام زیاتر باشد .

کلیه مشخصات شامل : نام و نام خانوادگی مدیر - کد ملی- تاریخ تولد - نام پدر - آدرس کامل پستی مهد - تلفن ثابت و همرا مدیر - تعداد کودکان و پرسنا در پشت فیش درج گردد.

اصل و کپی فیش به همراه تصویر پروانه فعالیت و کارت مدیریت تا تاریخ 15/8/92 به این ادره تحویل گردد.

در صورت بروز حادثه حداکثر 5 روز پس از بروز حادثه مراتب ابتدا به شکل کتبی به اداره بهزیستی مشهد و سپس تلفنی به شماره های 8682545 و همراه 09124029215 اطلاع داده شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید