هزینه کتب آموزشی

مهدکودک خصوصی / روستا مهد

با سلام

پیرو نامه معاونت امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی مقتضی است نسبت به واریز وجوه کتب آموزشی به شرح زیر و به تعداد کودکان اقدام نموده و اصل و2 سری کپی از فیش های واریزی را (- جهت هر گروه سنی در یک فیش جداگانه) - حداکثر تا 6/7/92 با پشت نویسی تعداد کتب مورد نیاز، تلفن و آدرس مهد کودک و نامه مهد کودک  به این اداره ارسال نمایید.

-         مجموعه آموزشی 4-3 سال 120000 ریال شامل 4 جلد کتاب کار کودک

-         مجموعه آموزشی 5-4 سال 160000 ریال شامل کتب مفاهیم دینی و کتب کار کودک

-         مجموعه آموزشی 6-5 سال 150000 ریال شامل کتاب مفاهیم دینی و کتب کار کودک

هزینه کتب به حساب 0102143804002 بانک صادرات – شعبه ساجد ( کد 4353 )  به نام کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک  واریز گردد .

لازم به ذکر است تنها به معادل مبلغ واریزشده  کتاب آموزشی تحویل مهد کودک خواهد شد و  مسوولیت این امر به عهده مدیر مهد می باشد.مجددا یادآور می گردد مبالغ هرگوه سنی در فیش جداگانه واریز شود.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید