دریافت بیمه نامه حوادث

مهد های کودک زیر جهت دریافت بیمه نامه خود سریعا به این اداره مراجعه نمایند:

الهیه- صدف - عماد -تربیت - پیچک - شادمانه - شادان - معبود- نورالخضرا’- بابونه- ارمغان - ماهان- وحید - نازرخ- صنم - مهرآفرین - چوبین - آراد

/ 0 نظر / 4 بازدید