روز های بازدید کارشناسان اماکن-جهت دریافت تاییدیه اماکن

مدیران و موسسین محترم مهدهای کودک شهری و حاشیه شهر

با سلام

به پیوست لیست بازدید کارشناسان نیروی انتظامی و ترافیکی از واحدهای صنفی شهر مشهد ارسال می گردد. لازم است مهدهایی که دارای جابجایی و یا افتتاح بوده و نسبت به بازدید اماکن اقدام نموده اند در روزهای ذکر شده جهت منطقه ی خودشان  در ساعات اداری در محل - ساختمان پیشنهادی - حضور داشته باشند . بدیهی است حضور نداشتن موسسین یا مدیران در روزهای اعلام شده منجر به عدم بازدید و صدور پاسخ منفی از سوی اداره اماکن می گردد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید