دوره آموزشی بازی های آوازی

دوره آموزشی بازی های آوازی- مدرس دوره : سر کارخانم سودابه سالم

در تاریخ های 31/3 92 و 1/4/92

مکان : دانشگاه الزهرا

مبلغ 000/60 تومان واریز به حساب انجمن دوستداران کودک

پس از واریز اصل فیش بانکی را به مهد کودک افسانه تحویل دهید.

/ 0 نظر / 9 بازدید