پایش فراگیر مهد های شهر مشهد

مدیر محترم مهد کودک

با سلام

با توجه به آغاز طرح پایش دوره ای مهد های سطح شهر مقتضی است به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و تسریع ارزیابی پایشگران مدیر مهد کودک در محل مهد حضور داشته و کلیه مدارک پرسنل و کودکان در دسترس باشد . بدیهی است در صورت عدم وجود مدارک هیچگونه عذری پذیرفته نخواهد شد . جهت اطلاع وارد مندرج در فرم های پایش به شرح پیوست در 36 بند ارسال می گردد.

/ 0 نظر / 10 بازدید