غذای گرم-دریافت جدول اکسل

مدیران محترم روستا مهدها

با سلام

در نامه های زیر دستورالعمل اجرای یک وعده غذای گرم و نیز فرم های تن سنجی ارسال شده است. لازم به ذکر است اطلاعات جدول اکسل هم بر روی برگه با مهر و امضاء کارشناس  بهداشت و هم بر روی CD به این اداره ارسال گردد. جدول اکسل به شکل آماده بر روی سایت مهدهای کودک الکترونیک قابل دریافت می باشد . همچنین در صورت  عدم امکان دریافت فایل اکسل از سایت مهدهای الکترونیک ، CD از این اداره قابل دریافت می باشد . با توجه به ضیق وقت سریعا اقدام نمایید . 

/ 0 نظر / 11 بازدید