تهیه کتب

مسولین فنی مهدهای کودک

باسام و احترام

با توجه به اینکه مسولین فنی در حال تهیه اقلام و لوازم آموزشی و کمک آموزشی میبا شند یاد آمور می شود تهیه کتاب های قرآنی کودکان فقط با نظر این اداره باشد و عناوینی مانند استاد محسنی و ... مورد تایید این اداره نیست. همچنین کتاب هایی که به هر شکلی آموزش الفبای قرانی یا غیر قرآنی را داشته باشد خلاف ظوابط این اداره می باشد. لذا به منظور جلوگیری از ضرر و زیان شایسته است قبل از تهیه هرنوع کتاب آموزشی و کمک آموزشی با کارشناس مربرطه در تماس باشید .

/ 0 نظر / 5 بازدید