روزهای حضور و مناطق کارشناسان

مدیران و موسسین محترم مهدهای کودک

با سلام

با توجه به تغییر مناطق تحت نظارت کارشناسان روزهای حضور و مناطق هر کارشناس به شرح زیر اعلام می گردد. خواهشمند است با توجه به اینکه در سایر روزها کارشناسان محترم در حال بازدید از مهدها می باشند  جهت رعایت نظم در انجام امور و صرفه جویی در زمان و هزینه ها  فقط در روزهای حضور ایشان مراجعه نمایید . بدیهی است درصورت مراجعه در روزهای بازدید کارشناسان  پاسخگویی کارآمد و مناسب مقدور نمی باشد.

   کارشناس                          مناطق                          روزهای حضور

خانم اسماعیلی                   4-10-11                         شنبه + چهارشنبه

خانم اخلاقی                         1-3-6                          دوشنبه + سه شنبه

خانم تقی زاده                      2-8-12                         یکشنبه + سه شنبه

خانم غلامی                          5-7-9                         یکشنبه + چهارشنبه 

/ 0 نظر / 4 بازدید