بازدید از بیمارستان عروسکی

دعوت از والدین کودکان برای بازدید به همراه کودکان از بیمارستان عروسکی

واقع در فرهنگسرای کودک و  آینده: روز جمعه 22 اسفند 8 صبح تا 8 شب یکسره- بدون هزینه ی ورودیودک و آینده گزینه ی مناسب جهت :

1- کاهش ترس کودکان از پزشک و محیطهای درمانی

2- ارتقاء سطح آگاهی و مسوولیت پذیری کودکان در ارتباط با بیماری ، سلامتی و بدن

3- آشنا کردن کودکان با محیط های درمانی از نگاه بزرگسالان در محیطیط شاد و مفرح

4- آشنایی کودکان با روند تشخیص و درمان

/ 0 نظر / 5 بازدید