متقاضیان نوبت عصر

قابل توجه مدیران متقاضی نوبت عصر

با سلام

همانگونه که مستحضرید پیرو فراخوان اولیه در ابتدای مهر ماه و جلسات برگزار شده بعدی  موضوع با معاونت محترم امور اجتماعی مطرح  شده و مقرر گردید کلیه مهدهای کودکی که در جلسه توجیهی 25 دی ماه حضور داشتند چناچه کماکان تمایل به دایر بودن مهد در نوبت عصر  با شرایط عنوان شده در جلسه دارند  امادگی خود را حداکثر تا 21/بهمن کتبا به این اداره تحویل دهند . لازم به ذکر است با اوجه به کمبود وقت این زمان تمدید نگردیده و درخو.است های رسیده جهت تصمیم گیری به معاونت امور اجتماعی ارسال خواهد شد.

در خاتمه یادآور می گردد مهدهای که تا پایان مهر ماه جاری جهت ارائه درخواست اقدام نکردهاند شامل این نامه نمی گردند.

/ 0 نظر / 5 بازدید