تمدید مهلت جشنواره نسیم بهار

مدیر محترم مهدکودک

با سلام

بدینوسیله اخرین مهلت ارسال اسامی کودکان برتر شرکت کننده در جشنواره نسیم بهار تا تاریخ 25/11/93تمدید گردید. لذا شایسته است مدیران محترم اسامی کودکان را به شرح جدول زیر به شکل خوانا و کامل تا 25 بهمن  به این اداره سر کار خانم مجیدی ارائه دهند.

/ 0 نظر / 10 بازدید