تنظیم اسناد پیشبرد

مسوولین فنی محترم مهدهای کودک
با سلام
مهدهایی که نسبت به ثبت نام کودکان مددجویان تحت پوشش سازمان و خانواده های نیازمند اقدام نموده و از این اداره نامه ی تخفیف دریافت نموده اند حدکثر تا تاریخ 18/4/94 (پنجشنبه ) نسبت به ارسال اطلاعات کودکان در فایل اکسل شامل (نام و نام خانوادگی کودک درستون اول- کد ملی در ستون دوم و تاریخ تولد در ستون سوم ) اقدام نمایید و CD اطلاعات را تحویل کارشناس اداره دهید. لازم به ذکر است ستون درج تاریخ تولد باید به شکل کامل باشدبرای مثال به شکل 09/05/1389 یا 20/11/1390)-در صورت عدم ارسال اطلاعات یارانه مهد کودک پرداخت نخواهد شد .

/ 0 نظر / 4 بازدید