مهدها و روستا مهدهای زیر جهت دریافت نامه ابلاغ سطح بندی به این اداره مراجعه نمایید:

- پژمان                       - وحید

- رها                          - فرهیخته

- سحاب                     - نازرخ

- شمعدونی                  - عمران

- مولود                          - لیلیوم

- فضیلت                        - آذرگل

- راد                             -آویشن

- اتابک                          - نادیا

- میعاد                            -دگلشا

- ماهرنگ                        -توکا

- دارگل                           - آهنگ

- به آرا                            - افروغ

-گلنار                             -  ترمه  

- یاقوت                          -دارکوب

- نارمک                           - بهشت کوچک

- کندو                            - عالیه

- آتیه                              - برف دونه

- راز

/ 0 نظر / 3 بازدید