مدیران محترم مهدها

با سلام

پیرو نامه مدیر کل امور کودکان بهزیبستی کشور  مقتضی است نسبت به تکمیل فرم خودارزیابی  تا 05/12/93 اقدام فرمایید . لازم به ذکر است فرم مذکور در بخش تکثیر اداره بهزیستی مشهد موجود می باشد . فرم هر شش ماه توسط مسوول فنی مهد در دو نسخه تکمیل شده و یک نسخه آن در مهد نگهداری شده و نسخه ی دیگر به اداره بهزیستی مشهد -واحد کودکان تحویل داده شود .

/ 0 نظر / 5 بازدید