با سلام قابل توجه کلیه مدیران و موسسین محترم مهدهای کودک

به اطلاع می رساند از این پس کلیه نامه های ارسالی و نیز  نامه ها و آمار دریافتی واحد کودکان از طریق سایت مهدهای کودک الکترونیک به آدرس www.emahd.ir/khrاطلاع رسانی خواهد شد. بنابر این شایسته است مهد هایی که تا کنون جهت عضویت در سایت اقدامی نکرده اند هر چه سریعتر نسبت به عضویت اقدام مایند. جهت عضویت  از ساعت 8 تا 13 هر روز با تلفن های زیر تماس حاصل نموده و نتیجه را به اداره بهزیستی مشهد خانم توان اطلاع دهند .

09132674097
03136644655
09332674097
09202674097