مسولین فنی محترم مهدهای کودک

با سلام و احترام

ژیرو برçاری دوره های آموزشی روش پروژه ایی و نیز فراخوان قبلی اداره بهزیستی مشهد در تاریخ های چهارشنبه 16 دی و پنجشنبه 17 دی ماه اقدام به برگزاری نمایشگاهی از پروژه های انجام شده در مهدها کرده است.لذا شایسته است مدیران مهدها با برنامه ریزی مناسب نسبت به بازدید از نمایشگاه فوق در تاریخ و ساعت اعلام شده اقدام نمایند.

مهدهای کودک مناطق 1 تا 8 (1-2-3-4-5-6-7-8) در تاریخ چهارشنبه 16 دی ماه ساعت 8:30 سالن اجتماعات بهزیستی مشهد

مهدهای کودک مناطق 9-10-11-12-و کلیه روستا مهدها پنجشنبه 17 دی ماه ساعت 8:30 سالن اجتماعات بهزیستی مشهد

توجه: با توجه به ارائه توضیحات در شروع کار نمایشگاه و نیز معرفی مطالب مرتبط حضور به موقع مدیران در ساعت8:30 دارای اهمیت می باشد.

در پایان یادآور می گردد نمایشگاهی از کتاب های مفید و مرتبط  با کودک در این مجموعه ارائه خواهد شد  که در صورت تمایل مدیران قابل خریداری نیز خواهد بود.