مدیران محترم مهدهای کودک

با سلام 

لطفا هر چه سریعتر وارد سایت کانون به آدرس زیر شده و در صفحه اصلی سایت ، اطلاعات مربوط به مهد خود را در بخش مربوط به ثبت نام آموزش و پرورش ثبت کنید. www.emahd.ir/khr/kanon