پیرو  هفته پژوهش (25 آذر ماه ) ، واحد مهدهای کودک بهزیستی مشهد در نظر دارد نمایشگاه رویکرد پروژه ایی مهدهای کودک را با  همکاری انجمن دوستداران کودک و با هدف ترویج روش های نوین آموزشی و فعالیت های کودک محور  ( طرح کودک –  مربی )  به مدت 3 روز از تاریخ  5/10/94 لغایت 7/10/94در محل اداره بهزیستی مشهد برگزار نماید.

    لذا آن دسته از مدیرانی که تجربه کار در زمینه پروژه داشته و تمایل به شرکت در این نمایشگاه دارند می توانند از هم اکنون تا حداکثر 2 دی ماه ، فقط روزهای زوج از ساعت 9 لغایت 12 صبح به امور کودکان مدیریت بهزیستی مشهد –  سر     کار خانم مجیدی  مراجعه و ضمن تکمیل فرم شرکت در نمایشگاه ، آمادگی خود را جهت تحویل آثار اعلام  نمایند. مهلت ارسال آثار  24 آذر تا  2دی ماه  و برپایی نمایشگاه  5 تا 7 دی ماه می باشد.

 جهت کسب هر گونه اطلاعات بیشتر با تلفن 38514940 داخلی 202 خانم مجیدی تماس حاصل فرمایید.

لازم به ذکر است دریافت آثار از مدیران تعهدی را جهت اداره  ایجاد نکرده و فقط  پس از بررسی  وتایید ، آثار  در نمایشگاه ارائه خواهدشد.