با سلام   قابل توجه مسولین فنی : مهدهای کودک شهری و روستایی به  شرح زیر جهت دریافت  لوح سپاس از امور اجتماعی بهزیستی استان به مناسبت شرکت در جشنواره نقاشی دست های پاک ( اجرا شده در اردیبهشت 94 ) به این اداره  نزد کارشناس مربوطه  مراجعه نمایند.:

1- راد 2- باغ گل 3- جاوید 4- فجر 5- قوی سفید 6- فروزنده 7- طوبی 8- لاله 9- لبخند کودک 10- ظفر 11- کاردستی 12- هستی 13- شاتوت 14- یگانه ها 15- دوستی 16- سیب 17- باغ کودک 18- آسایش 19- سرخابی 20- ایران 21- بردیا 22- آرتین 23- احسان 24- آفتابگردان 25- آناناس 26- آینده سازان 27- نارگل 28-  ماهرنگ 29- گل سرخ .