در ارتباط با تماس هایی که از سوی کارشناسان آموزش و پرورش با برخی رفته شده است به اطلاع می رساند تا کنون نامه و مکاتبه جدیدی مبنی بر مراجعه مهدها با اداره آموزش و پرورش با  اداره بهزیستی انجام نگرفته . در عین حال  ضمن تماس با کارشناس آموزش و پرورش ، موضوع به شکل کتبی با معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان در میان گذاشته شده و به محض دریافت اطلاعات جدید از طریق سایت و و بلاگ مهدها و همین کانال به اطلاع شما خواهد رسید. لذا تا اطلاع ثانوی مراجعه به ادارات آموزش و پرورش جهت تکمیل مدارک و ... لزومی ندارد.