مدیر محترم مهد کودک
با سلام
پیرو نامه بهزیستی کشور لازم است  تا پایان وقت اداری شنبه 30 ابان ماه نسبت به ارسال اطلاعات جدول زیر در اکسل بر روی CD اقدام نمایید .