مدیران محترم مهدهای کودک شهری-روستایی

با سلام

با توجه به توزیع پوسترهای مسابقه نقاشی با موضوع گوش و سلامت شنوایی  و با عنایت به اینکه مدیران آموزش های لازم را در این خصوص به کودکان داده اند از 1 تا 7 آذر ماه تحویل نقاشی ها به این اداره انجام میشود. لذا با بذنامه ریز مناسب در این خصوص اقدام فرمایید .