مهد کودک خصوصی شهری / روستایی
با سلام
      احتراما با توجه به ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله حسین (ع)و اجرای واحد کار مذهبی عاشورا با هدف آشنایی کودکان با فرهنگ عاشورایی و ترویج آیین و سنت های مذهبی و نگه داشتن شور حسینی در کودکان ، شایسته است فعالیت های انجام یافته را در قالب نقاشی ویژه کودکان 5 -6 سال از برداشت های ذهن و تصورات آنان از مراسم عزاداری ، عکس یا کیپ تصویری ، ویدئو کلیپ ( 5 دقیقه ایی) از آیین های عزاداری در خیابان  شبیه خوانی و دسته های عزاداری در مهد و ... گزارشی را به واحد کودکان این اداره ارسال فرمایید.