مهد کودک خصوصی/روستایی

با سلام

احتراما ، پیرو اطلاعیه مورخ 7/7/94با موضوع بازدید مدیران مهد از نمایشگاه رویکرد پروژه ایی ، بنا به درخواست برخی از مدیران مبنی بر تغییر زمان برگزاری نمایشگاه فوق و با توجه به برنامه های اجرایی هفته ملی کودک ، به اطلاع می رساند زمان و مکان این نمایشگاه تغییر کرده و متعاقبا اعلام خواهدشد.