مهدهای کودک شهری و روستایی

با سلام

    احتراما با عنایت به نامه شماره 59724 مورخ 7/7/94  با موضوع بزرگداشت هفته ملی کودک از آنجایی که  مطابق عناوین روزها ، تاریخ 19/7/94 به عنوان " کودک و رشد همه جانبه " اعلام شده است ، نمایشگاهی از پروژه های انجام شده توسط مهدهای کودک ، در اداره بهزیستی مشهد به  مدت سه روز  از تاریخ 18 لغایت 20 مهر ماه نوبت صبح برگزار می گردد. لذا آن دسته از مدیرانی که تمایل به ارائه نمونه فعالیت های مهدشان در نمایشگاه دارند ، جهت هماهنگی و تقسیم کار ، تقاضای شرکت در نمایشگاه را تا تاریخ 12/7/94 به شکل کتبی اعلام نمایند.