مدیران محترم مهدهای کودک

با سلام

احتراما  به اطلاع کلیه مهدها می رساند اعلام  زمان و مکان جشن به شکل کتبی به کارشناس مربوطه الزامی بوده و دریافت هر نوع وجهی جهت جشن ممنوع می باشد.