مدیران محترم مهدها

ضمن تبریک سال نو به اطلاع می رساند در صورت مراجعه کودک به مهد پذیرش کودکان از چهارشنبه 94/1/5 الزامی می باشد .