مدیران محترم مهدهای منطقه 1 و 3

با سلام

کارشناس مناطق 1 و 3 خانم اخلاقی فقط در روزهای شنبه و دو شنبه در اداره حضور دارند. لطفا جهت انجام امور اداری فقط در همین دو روز مراجعه نمایید.