مدیران محترم مهدها

با سلام

مهلت ارسال آثار مسابقه نقاشی در زمینه شنوایی سنجی تا 13/9 /93 تمدید شد . لطفا جهت ارسال آثار اقدام فرمایید.