مدیران محترم مهدها
با سلام
روزهای حضور کارشناسا ن به شرح زیر اعلام می گردد. خواهشمند است جهت جلوگیری از اتلاف وقت فقط در روزهای حضور کارشناس خود به این اداره مراجعه نمایید:
خانم اخلاقی ‌: دوشنبه - پنج شنبه
خانم ادیب: شنبه - سه شنبه
خانم اسماعیلی: شنبه - سه شنبه
حانم تقی زاده: یکشنبه - چهار شنبه
خانم غلامی : یکشنبه - چهارشنبه