مدیر  محترم مهد کودک

با سلام

در صورت عدم وجود پوستر اس .ام. اس در مهد جهت دریافت به این اداره مراجعه فرمایید