مدیر محترم مهد کودک خصوصی / روستا مهد

با سلام

در صورت شرکت در جشنواره یاوران نماز جهت تحویل گرفتن پوستر جشنواره به این  مراجعه نمایید .