مدیر محترم مهد کودک

با سلام

ضمن تبریک سال نو مقتضی است نسبت به ثبت اطلاعات پرسنل در سایت nc3 اقدام نمایید .