مدیر محترم مهد کودک

با سلام و احترام

پیرو  معرفی داوطلبین عضویت در کانون توسعه و همیاری مهد های کودک ، بدینوسیله اعلام می گردد جلسه ای در تاریخ چهارشنبه 1390/9/30 ساعت 15:30 در دفتر کانون توسعه و همیاری مهد های کودک و به منظور آشنایی با اهداف و فعالیت های این کانون برگزار می گردد. لذا از سرکار عالی دعوت می شود در این جلسه حضور به هم رسانید.

آدرس : بلوار صیاد شیرازی - صیاد شیرازی 17 پلاک  53 واحد 2